top of page

מבנה יביל למגורים

בתים יבילים הם למעשה מבנים שנבנים במפעל, מותאמים בדיוק לתנאי השטח ומובלים במשאיות מוכנים להרכבה. את המבנים הללו ניתן לתכנן בגודל ובעיצוב הרצויים, כך שבתוצאה הסופית מתקבל בית נעים ופונקציונלי לכל דבר, שיהיה מואר, עם זרימת אוויר, עם חדרים מרווחים וכל התשתיות הדרושות לחיי היומיום.

לבחירה בהקמת בית יביל יש יתרונות רבים והעיקריים שבהם הינם:

חיסכון בעלויות, חיסכון בזמן ושמירה על הסביבה.

אשל-צל בע"מ, ערוכה לתכנן, לבנות ולהוביל

בית מגורים יביל.

A best tiny house on wheels  Eshel Tsel Israel
Play Video
בית לוגים יביל

בית לוגים יביל

Play Video